ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง รายได้นำเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 12 ครั้ง

              ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นักวิ่งกว่า 1พัน5ร้อยคน ร่วมวิ่งออกกำลังกายในงาน "PWA9 MINITHON" ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดทั้งหมด 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย โรงเรียนบ้านแม่เอาะ โรงเรียนบ้านสามัคคีสันม่วง โรงเรียนบ้านสบแม่รวม โรงเรียนบ้านผาละปิ โรงเรียนบ้านทุ่งแกสาขาแม่แอบ โรงเรียนบ้านแม่หอย โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อป อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนบ้านห้วยปู และโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
                ภายในงานแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยวิ่งตามเส้นทางภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส  พร้อมชมต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง           

                ทั้งนี้ กปภ. มุ่งหวังที่จะดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยให้กับประชาชน โดยผ่านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก  สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
ผู้เรียบเรียง : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ