มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน จัดงานสภากาแฟ หารือข้อราชการและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 22 ครั้ง

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน ร่วมกัน จัดงานสภากาแฟ  เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  การจัดงานสภากาแฟ ของจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนไปในแต่ละแห่ง โดยมักจะจัดใน สัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นประจำทุกเดือน                   

             ด้าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้พบปะสังสรรค์และพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่เป็นปัญหาที่สำคัญ ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืช ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเกษตรกร หาแนวทางร่วมทำงานด้วยกัน สร้วงความเข้าใจ เข้าถึง ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคการเกษตรให้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่เมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ

             นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ยังได้ประสัมพันธ์ การจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3  โดย คณะนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนภาคีเครือข่าย สมาคมการยางแห่งประเทศไทย (เขตภาคเหนือ และจังหวัดน่าน) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน ดำเนินการจัดงาน "เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3”  ขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2563  และมีพิธีเปิดงานในวันนี้ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ภายในงานพบกับนิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทางการเกษตร การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา การประกวดเทพีผ้าน่าน การประกวดธิดาสวนยาง การเสวนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค และการแสดงอื่นฯอีกมากภายในงาน

      

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ