ปปง. ช่วยเหลือประชาชน เปิดศูนย์ฯ คดี Forex 3D พร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 170 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเสียหาย คดี Forex 3D เปิดศูนย์รับคำขอคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำให้การ พร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์รับคำร้องและสอบคำให้การจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน กรณีคดี Forex 3D ที่มีผู้เสียหายอยู่ในทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องและสอบคำให้การเคลื่อนที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่ต่างๆ ที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องฯที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำที่ศูนย์ฯ ตามจังหวัดต่างๆ รวม 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี และสำนักงานกรุงเทพฯ ซึ่งทุกจังหวัดจะเริ่มดำเนินการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 21 มกราคม 2563

สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นมีผู้เสียหายที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษกว่า 1,600 ราย ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า 400 คน ได้ลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้เสียหายจำนวนกว่า 100 ราย ได้เดินทางมายื่นคำร้องโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่พบปัญหาในการยื่นคำร้องแต่อย่างใด ซึ่งได้กำชับผู้เสียหายทุกรายต้องลงข้อมูลลงในระบบผ่านทาง http://khumkrongsit.amlo.go.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนินการจองระบบนัดหมายให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับวันจองแล้วผู้เสียหายสามารถมายื่นเอกสารรับบัตรคิวได้ตามวันเวลา ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งระยะเวลาในการตรวจเอกสาร สอบปากคำ และการลงนามตรวจสอบคำร้องจะใช้ระยะเวลาช้าที่สุดไม่เกิน 10 นาทีต่อราย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความล่าช้าให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งหลังจากการยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายจะได้รับเลขรับหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ