ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 71 ครั้ง

วันนี้ เวลา 9:00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ในพื้นที่บ้านห้วยโป่งอ่อน และบ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของ นายสมชาย ฐิตินันท์วิริยกุล อายุ 33 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่56 บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเสียชีวิตจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 และ ครอบครัวของ นายปวิน สุวรรณ์ อายุ 17 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29/2 บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ ขณะขับขี่รถจักรยานไปโรงเรียน บริเวณหน้าวัดผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

เงินช่วยเหลือดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย แบ่งเป็นกรณีค่าจัดการศพ เป็นเงินรายละ 50,000 บาท ค่าเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงินรายละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินรายละ 80,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ