หลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอฝาง ออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 33 ครั้ง

หลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอฝาง เริ่มออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า และขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด

ที่ บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ 15, บ้านทุ่งหลุก หมู่ 7 ตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า และขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อสร้างอากาศที่ดีให้กับเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม โดยกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 ซึ่งห้ามมิให้มีการเผาในที่โล่ง ตั้งแต่การกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดในเขตพื้นที่ชุมชน วัสดุทางการเกษตร ในเขตพื้นที่การเกษตร หรือการเผาในเขตทาง รวมทั้งการจุดไฟเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการเผาในที่โล่งหรือเผาพื้นที่ป่า จะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 2,000,000 บาท ระวางโทษจำคุก 3 เดือน – 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (ขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย) ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าว สำหรับผู้ที่พบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 053-232019 และ 053-112725 หรือสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ