วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 16 ครั้ง

คณะนักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

วันนี้(15 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. คณะนักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้มาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานในสำนักงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้นำคณะนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการเลขานุการ และการจัดการสำนักงาน จำนวน 62 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 4 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
ผู้เรียบเรียง : นายวัชระ เพชรพลอย ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ