ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคอวัยวะ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ส่งต่อความช่วยเหลือแก้เพื่อนมนุษย์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 48 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคอวัยวะ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ส่งต่อความช่วยเหลือแก้เพื่อนมนุษย์

     วันนี้ (15 มกราคม 2563) ที่หอประชุมใหญ่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และผู้ที่ทยอยเดินทางมาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจพูดคุยซักถาม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคอวัยวะ

     สำหรับความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิต โดยร้อยละ 77 ที่ได้รับบริจาค จะถูกนำไปใช้ทดแทนโลหิตที่สูญเสียไป ในภาวะต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด การคลอดบุตร เป็นต้น อีกร้อยละ 23 โลหิตจะถูกนำไปใช้เฉพาะโรคเลือด เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

     นอกจากนี้ความต้องการโลหิต ในปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะต้องจัดหาโลหิตเฉลี่ยวันละ 1,800 - 2,000 ยูนิต หรือ 58,000 ยูนิต/เดือน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นหมู่โลหิต ที่จำเป็นต้องจัดหาเฉลี่ยในแต่ละวัน ได้แก่ หมู่เลือด A วันละ 500 ยูนิต หมู่เลือด B วันละ 550 ยูนิต หมู่เลือด O วันละ 800 ยูนิต และหมู่เลือด AB วันละ 150 ยูนิต

     นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคอวัยวะต่อสภากาชาด เพื่อส่งต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ที่ยังคงรอความช่วยเหลือ โดยปัจจุบันนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถบริจาคได้โดยง่ายผ่านทาง แอพพลิเคชั่น บริจาคอวัยวะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ play store และ app store

     โดยอวัยวะที่ถูกบริจาค จะนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยต่อไป อาทิ ไต ปอด หัวใจ ตับ ตับอ่อน และเนื้อเยื้อที่ปลูกถ่ายได้ อาทิ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็น และกระจกตา เป็นต้น ซึ่งถือว่า 1 ผู้ให้ สามารถช่วยชีวิตได้อีก 8 ชีวิต ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สายด่วน 1666 หรือ 0 2256 4045 -6 www.organdonate.in.th

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ