กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 27 ครั้ง

(14 มค.)ที่บ้านห้วยโป่งอ่อน  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินจำนวน 80,000 บาทจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับนายซือ ฐิตินันท์วิริยะกุล บิดาของนายสมชาย ฐิตินันท์วิริยะกุล  ซึ่งประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก ขณะขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านและถูกน้ำพัดพาเสียชีวิต  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562   ก่อนหน้านั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท /เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือค่าจัดการทำศพ  25,000 บาท /อบต.หมอกจำแป่  5,000 บาท /สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  2,000 บาท

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังบ้านปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   มอบเงินจำนวน 80,000 บาทให้กับนางนฤเนตร สุวรรณ์  มารดาของนายปวิน สุวรรณ์  อายุ 17 ปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุฝนตกหนัก ต้นไม้ล้มทับขณะขับรถไปโรงเรียน  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  โดยก่อนหน้านั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯมอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท/อบต.ปางหมู 25,000 บาท/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5,000 บาท /เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,000 บาท /

    ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าส่วนราชการไม่ได้ทอดทิ้ง ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ เขมทัต ภาพ
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ