ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 10 ครั้ง

นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เลื่อนกำหนดการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน จากเดิมวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.mhsict.org/train/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาพ /ข่าว
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ