อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 14 ครั้ง

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่ออากาศบริสุทธิ์ ท้องฟ้าแจ่มใส

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(15ม.ค.63) ที่หอประชุมอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยร่วมกับนายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ความรู้พื้นฐานเพื่อการไม่เผาในที่โล่ง สร้างและพัฒนาวิทยากรการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร  ผลกระทบที่เกิดจากการเผา นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า  ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 250 คน

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการงดเผาในทุกพื้นที่ โดยกำหนดวันห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 และในช่วงวันที่ 10-20 มกราคม 2563 เพื่อให้ปลอดมลพิษทางอากาศ และให้เกิดอากาศแจ่มใสในพื้นที่หลังจากมีปริมาณ PM 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
ผู้เรียบเรียง : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ