มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมพิธีกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 19 ครั้ง

นายโชติ นรามณฑล  รองประธานมูลนิธิ ฯ ทำการแทน  ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่ามูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เตรียมจัดพิธีกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   ในวันที่ 24 มกราคม 2563   ณ เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมจ.แม่ฮ่องสอน   ถนนเลี่ยงเมือง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563   ซึ่งชาวจีนพุทธมหายาน ถือว่าเป็นวันมหามงคล  โดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ่งเอี๊ยะจะลงมาจากสวรรค์  เพื่อประทานพรและโชคลาภให้แก่มนุษย์  โดยถือเป็นฤกษ์แรก ของวันตรุษจีน  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภ คือตั้งแต่ เวลา 23.00 น.  ของวันที่ 24มกราคม 2563 ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2563

        จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวร่วมกราบไหว้ขอพร และขอโชคลาภองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ  โดยเฉพาะในวันดังกล่าวผู้ที่เกิดปีมะแม  ปีชวด  ปีระกา  และปีเถาะ ควรไปกราบไหว้และแก้ชง  พร้อม ขอพลังต่อฟ้าดินและพลังแห่งขุนเขา  ภายในเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว/พรวลัย (นักศึกษาฝึกงาน)
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ