จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 105 ครั้ง

คณะกรรมการ กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563

                นายกิตติ  ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เปิดเผยว่า อำเภอแม่สรวย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดกิจกรรมงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของแต่ละท้องถิ่น จัดการแสดงวัฒนธรรมประเพณี การแสดงมหรสพต่าง และเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้นำสินค้าของดีมาออกร้านจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอแม่สรวย  ซึ่งในวันแรกของงานในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นี้ จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ประกอบพิธีทางศาสนา จัดการแสดงชุดถวายพระพร จัดการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดไก่ชน  และในภาคบ่าย จัดขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะจำนวน 9 ขบวนประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเวียงสรวย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จากนั้นในเวลา 17.30น. นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเป็นประธานเปิดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563 ภายในงานจัดซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้มีการประกวดธิดาแม่สรวย  การประกวดร้องเพลงท้องถิ่น การแสดงทูบีนัมเบอร์วัน และการแสดงเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดงานระหว่างวันที่ 18- 20 มกราคม 2563นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ