กสร.ขอให้นายจ้างยื่นแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 75 ครั้ง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ขอให้นายจ้างยื่นแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงานหรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท

                นางสาวกรวรรณ  จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะต้องไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน หรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะจัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน คร.11 ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10-49 คน ที่ได้รับแบบ คร.11 สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิค E-mail:chiangrai@labour.mail.go.th หรือยื่นผ่านทางเว็บไซต์  WWW.labour.go.th ช่องทาง e-Servive ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 ขึ้นไป สามารถยื่นแบบฯ ผ่านทางเว็บไซต์   WWW.labour.go.th ช่องทาง e-Servive ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพียงช่องทางเดียว ภายในเดือนมกราคม 2563 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษอาณาปรับไม่เกิน 20,000 บาท

                สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน และได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน คร.11 ขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างครบจำนวน 10 คน และไม่ได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ http://chiangrai.labour.go.th และให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 053-750515-6 ทุกวันในเวลาราชการ ...

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ