คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดทอดผ้าป่าปณิธานสามัคคีมหากุศล เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สมาทานศีล 5

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 69 ครั้ง

          คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดพิธีทอดผ้าป่าปณิธานสามัคคีมหากุศล เลิกเหล้า และเลิกบุหรี่ สมาทานศีล 5 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ พร้อมมอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์พระสงฆ์ประจำอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ

พระเทพมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้ายจุดปฐมพยาบาล ให้กับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์พระสงฆ์ประจำอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การมอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้ายจุดปฐมพยาบาล เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานของพระคิลานุปัฏฐากของแต่ละอำเภอ และเกิดประโยชน์สูงสุดในกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วย โดยมีเจ้าคณะอำเภอหรือผู้แทนสงฆ์จากทั้ง 8 อำเภอเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าปณิธานสามัคคีมหากุศล เลิกเหล้า และเลิกบุหรี่ ร่วมทำความดี สมาทานศีล 5 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเลิกเหล้าและเลิกบุหรี่ รวมทั้งการใช้หลักของศีล 5 ในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ