จังหวัดแพร่ สร้างความตระหนักกับประชาชนถึงภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 15 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่าย อสม. รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกพื้นที่

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ บุคลากรในสังกัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 500 คน ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีต่อสุขภาพ ออกเคาะประตูบ้านแจกหน้ากากอนามัยพร้อมขอความร่วมมืองดการเผาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่สะสมในพื้นที่จนสูงเกินค่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะแก้ไขสาเหตุหลักที่ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ การเผา ซึ่งการที่จะทำให้ทุกคนไม่เผาได้เป็นเรื่องยากขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนด้วย โดยการเผานั้นก็เท่ากับการทำร้ายลูกหลานของเราเองเพราะทำเกิดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ทางจังหวัดก็ได้พยายามทำอย่างเต็มที่ ปริมาณฝุ่นอาจจะลดลงบ้างเป็นบางวัน แต่ในช่วงที่ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นั้นก็ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นด้วย

ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับเครือข่าย อสม. ในการออกให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 รวมทั้งขอความร่วมมือในการงดเผาทุกชนิดด้วยวิธีการเคาะประตูบ้านทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย โดยหน้ากากอนามัยแบบกระดาษธรรมดาก็สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 50% หาซื้อได้ง่ายกว่าหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบ N95 และราคาไม่แพง สะดวกกับประชาชนที่อยู่กับบ้านไม่ได้เดินทางหรืออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ อย่างน้อยก็ดีกว่าที่จะไม่มีการป้องกันอะไรเลย

จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่และคณะ ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย และจุดต่างๆ ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ