เชียงใหม่ นำร่องใช้ Application Air CMI ตรวจสภาพอากาศ

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 332 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ห้ามประชาชนเผาขยะอย่างเด็ดขาด ในขณะที่วัสดุทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้แจ้งท้องที่ให้รับทราบ พร้อมแนะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ Application Air CMI เพื่อรับทราบสภาพอากาศแบบทันทีทันใด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงมาตรการตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ 25 อำเภอ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ เพื่อทราบปัญหาและมาตรการแก้ไข โดยเฉพาะอำเภอพบจุด Hotspot ที่ปรากฏในแต่ละวัน โดยเน้นย้ำเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง สั่งห้ามเผาขยะอย่างเด็ดขาด ส่วนวัสดุทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ขอให้แจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบก่อน พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนใช้รถยนต์ให้น้อยลงเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน

          ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน หรือ Safety zone ไว้รองรับประชาชน ทั้ง 25 อำเภอกว่า 300 แห่ง โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนในกลุ่มเปราะปรางที่มีความเสี่ยง จำนวน 5 แสนราย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน

          นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมอนามัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชั่น Air CMI  มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยสามารถดาวน์โหลด Application Air CMI ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับ IOS จะสามารถโหลดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดาวน์โหลด Application ดังกล่าว ได้ตามที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
ผู้เรียบเรียง : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ