จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 20 ครั้ง

          นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชกาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป  ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านแกงหอมกะเหรี่ยง  บ้านห้วยหมี  หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการ  นำบริการต่างๆของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน  ตำบล พื้นที่ห่างไกล  ทุรกันดาร  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

       จึงขอเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านแกงหอมกะเหรี่ยง  บ้านห้วยหมีและหมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้บริการ ตามวัน เวลาดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว/พรวลัย /ภาพ ศศลักษณ์ (นักศึกษาฝึกงาน)
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ