ชาวจังหวัดลำพูนเกือบ 3 พันราย ทยอยมาลงทะเบียนแสดงตน เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 249 ครั้ง

ชาวจังหวัดลำพูนเกือบ 3 พันราย ทยอยมารายงานตนเพื่อลงทะเบียนแสดงตน และร่วมสังเกตการณ์วิธีการจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายกันอย่างคึกคัก

            วันนี้(15 มกราคม 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเกือบ 3 พันราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้ทยอยมารายงานตนเพื่อลงทะเบียนแสดงตน และร่วมสังเกตการณ์วิธีการจับสลากกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบประกอบด้วย คลังจังหวัด จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ได้เริ่มรับลงทะเบียนแสดงตน เวลา 08.30 น. และได้แสดงความโปร่งใสของหีบบัตรให้ผู้เข้าร่วมแสดงตนได้รับทราบและรับรู้ขั้นตอนและวิธีการแสดงตนรายงานตัวในการลงทะเบียน

                สำหรับในช่วงบ่าย มีขั้นตอนในการแนะนำตัวของคณะทำงานที่จับสลากที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน และขั้นตอนการจับสลากเรียงลำดับจำนวน 100 ราย โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้มาแสดงตน และประชาชนผู้สนในเข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนวิธีการจับสลาก และผู้มาแสดงตนได้ร่วมรอลุ้นหมายเลขลำดับของตนเองว่าจะได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในจำนวน 100 รายหรือไม่ โดยจังหวัดลำพูนจะประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 รายทราบ ทางเว็บไซด์ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน WWW.Lamphundopa.go.th และปิดประกาศให้ทราบ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

                ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ประกาศให้ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาลงชื่อเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2563 โดยมีผู้สนใจมาลงชื่อรวมทั้งสิ้น 3,089 ราย ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 12 ราย (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์, เกิน 80 ปีบริบูรณ์, ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี ขึ้นไป และหลักฐานทะเบียนบ้านคนละคนกับที่มาแสดงตน) คงเหลือผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศรวม 3,077 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ