จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ OSS ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 183 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ OSS ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

            จัดหางานจังหวัดพูน แจ้งเตือนให้นายจ้าง / สถานประกอบการที่จ้างแรงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอยู่ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นกลุ่มนำเข้า MOU) รีบมาตำเนินการ ณ ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
           วันนี้ (วันที่ 15 มกราคม 2563) เวลา 15.00 น.  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน โดยมีนางฐิติมา นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ได้กำซับให้เจ้าหน้าที่ฯ ในการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อาทิ การจัดลำดับ การให้คำแนะนำในการจัดทำใบอนุญาตเพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว และการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / สถานประกอบการที่จ้างแรงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอยู่ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563  (ยกเว้นกลุ่มนำเข้า MOU) รีบมาดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562  

     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยแรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวของแรงงานต่างด้าวต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (วีซ่า) และใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ โดยจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) เพื่อดำเนินการตามมติดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนด แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามา ทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น

     จังหวัดลำพูนมี แรงงานต่างด้าวในกลุ่มใบอนุญาตทำงานที่จะหมดอายุตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่จะต้องมาดำเนินการตามมติดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11,993 คน ยอดสะสมของแรงงานต่างด้าวจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 มี 1,060 คน เป็นชาย 529 คน หญิง 531 คน

ทั้งนี้ นางฐิติมา นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวได้รับความสะดวกไม่ต้องรอคิวนาน จึงขอให้นายจ้างดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://e-workpermit.doe.go.th และนัดหมายคิวเพื่อดำเนินการณ ศูนย์ OSS ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352-5543 – 4 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ