คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ  พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6   ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์การจ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 25 ครั้ง


                           วันที่  15 ม.ค.63  เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี  รองคณะจังหวัดพะเยา   ประธานฝ่ายบรรชิต  และนางบุษรา  สุขวิบูลย์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์   ในการประชุม  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง   อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  6  สิริอายุ 101 ปี พรรษา 82  เพื่อให้การเตรียมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง
                           ทั้งนี้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร)  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20.15 น. ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สิริอายุ 101 ปี พรรษา 82   คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ตลอดถึงศิษย์ยานุศิษย์ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณได้มีต่อบวรพระพุทธศาสนา  ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) 
                          สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                          โดยวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. มีพิธีถวายทาน เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ อุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เวลา 13.00 น. มีพิธีอาราธนาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จากพระวิหารหลวง อัญเชิญขึ้นสู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ ณ เมรุชั่วคราว เวลา 20.00 น.มีการแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรม 
                 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีแสดงพระธรรมเทศนา สวดพระอภิธรรม

                 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 10.00 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 102 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร เวลา 13.00 น. พระสงฆ์ 150 รูป สวดมาติกาบังสุกุล  เวลา 15.00 น.โดยประมาณ พิธีพระราชทานเพลิงศพ  เวลา 21.00 น.ประกอบพิธีถวายเพลิงสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เผาจริง) ตามประเพณีโบราณล้านนา พระสงฆ์ 102 รูปสวดประชุมเพลิง

                วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.พิธีสามหาบ เก็บอัฐิ อัญเชิญอัฐิประดิษฐานบนพระวิหารหลวง  พระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ เวลา 08.00 น.ถวายจังหัน ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

                โดย คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างปราสาทนกหัสดีลิงค์พิธีออกเมรุงานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) ระหว่างวันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง  และขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีบำเพ็ญกุศล เครื่องสังเค็ดชุดใหญ่ เครื่องสังเค็ดชุดเล็ก ผ้าไตร ย่ามถวายพระ ตาลปัตร และหนังสือที่ระลึก โดยร่วมทำบุญได้ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง.
             ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ  พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6   จะได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดงานฯ ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป...   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ