แม่ทัพภาคที่3 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 62 ครั้ง

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ บ้านห้วยลู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  
    แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน 70 ผืน และมอบของขวัญแก่ตัวแทนเด็กในชุมชนเนื่องในวันเด็กห่งชาติ ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วยลู่ มีชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี อาศัยอยู่ 20 ครัวเรือน ประชากร 78 คน โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการนี้ได้สนองตามพระราชดำริให้ชาวบ้านได้อยู่กับป่า ดูแลป่า ปัจจุบันผืนป่าได้กลับฟื้นคืนมาโดยพบตาน้ำเกิดขึ้นจำนวนกว่า 40 จุด พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า ทางชาวบ้านมีแผนจะย้ายที่อยู่อาศัย จากปัจจุบันพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเขตปกครองอำเภอบ้านหลวงจะย้ายบ้านเรือนไปพื้นที่เขตปกครองอำเภอเมืองน่าน เนื่องจากมีความผูกพันกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปคอยดูแลช่วยเหลือตลอดหลายปีผ่านมา อาทิ งานด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโค้งบุตรหลานได้รับการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ชาวบ้านได้ทำความตกลงร่วมกันหากย้ายบ้านเรือนไปในเขตปกครองอำเภอเมืองน่าน จะจัดโซนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แบบอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์โดยเจาะจงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่สนใจวิถีชีวิตแบบพอเพียงและยอมรับกติกาของชุมชน เช่น การไม่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนสัตว์ป่า หรือเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามตามคติความเชื่อของชุมชนการสร้างบ้านดินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยผู้นำชุมชนคาดว่าจำดำเนินการภายในระยะเวลา 1 - 2 ปี

  ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วยลู่มีกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี อาศัยอยู่หันมาพึ่งพาตนเอง ปลูกผักและพืชสวนครัวดำรงชีวิตแบบพอเพียง เลิกพึ่งพาของบริจาคที่ไม่จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า อาหาร โดยชุมชนไม่ปิดกั้นการบริจาคของ แต่ทางชุมชนมีความเป็นห่วงการที่ผู้คนเข้ามาพบการใช้ชีวิตตามวิถีแบบพอเพียงไม่เข้าใจว่าพวกตนพอใจและเต็มใจใช้ชีวิตที่พอดีไม่ฟุ่มเฟือยจนเกิดการเข้าใจผิดว่าพวกชาวบ้านมีความทุกข์ยาก แล้วถ่ายรูปไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ขอรับบริจาคสิ่งของแบบเหยียดชาติพันธุ์ และข้อความที่ทำให้พวกตนดูหน้าสงสาร เพื่อเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อจะนำมาช่วยเหลือโดยทางชุมชนมีความกังวลเนื่องจากชุมชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระเมตตาแต่การเข้าใจผิดการรับบริจาคสิ่งของอาจทำให้กลุ่มของตนเป็นต้นเหตุของการกระทำการมิบังควร โดยชุมชนขอรับการช่วยเหลือเป็นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก หรือเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืน และสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ทั้ง
นี้ นายเทพณรงค์ ยะสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าโครงการตามพระราชดำริฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจากกลุ่มเครือบริษัทกลุ่มใบหยกกรุ๊ป ที่มอบให้ชุมชน และนางนิภาพร พอใจ เป็นตัวแทน พันโท นายแพทย์สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้กลุ่มสหกรณ์มลาบรี ชุมชนบ้านห้วยลู่ เพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ