ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 19 ครั้ง

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการออกรับบริจาคในครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 71 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 10 ราย มีผู้ผ่านการคัดกรอง 61 ราย ได้โลหิตจำนวน 24,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 12 ราย

สถานที่รับบริจาคโลหิต ตลอดห้วงเดือนมกราคม 2563 ครั้งต่อไป วันที่ 16 มกราคม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ วันที่ 21 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 22 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 23 มกราคม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ วันที่ 28 มกราคม ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน และวันที่ 31 มกราคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ