ศูนย์ดำรงธรรมลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดปัญหาจากร้านหมูกระทะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 126 ครั้ง

วันนี้ (15 มกราคม 2563) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการเปิดเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังและกลิ่นเหม็นจากการปิ้งย่าง ของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบร้านหลังดังกล่าว มีลักษณะเปิดโล่ง มีโต๊ะให้บริการ จำนวน 10 โต๊ะ พบลำโพงใช้เปิดเพลง จำนวน 2 ตัว และจากการสอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับกลิ่นเหม็นจากการปิ้งย่างหมูกระทะจริง ซึ่งผู้ร้องได้แจ้งว่าหยุดประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน และอยู่ระหว่างปรับปรุงร้านเพื่อประกอบกิจการอย่างอื่นแทน โดยทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและยุติเรื่อง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ที่ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5435 1211 สายด่วน 1567 หรือผ่านช่องทาง Facebook ไปรษณีย์ส่งถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 และ email : damrongdhama.lp@gmail.com

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ