เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับกิ่งกาชาดและภาคเอกชนจัดงานวันรวมน้ำใจ ให้กาชาด ปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 37 ครั้ง

 

     เช้าวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับกิ่งกาชาด และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563” ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมกับกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณหน่วยงาน ตลอดทั้ง ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสดและสิ่งของ พร้อมกับพบปะรับมอบเงินสดและสิ่งของจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานกันอย่างครึกครื้นและคับคั่ง รวมทั้งรับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจากซุ้มอำเภอจากทุกอำเภอ ที่มาร่วมให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานได้อย่างทั่วถึงเพียงพออีกด้วย

     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563” เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธาสำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในการออกร้านกาชาดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาจังหวัดชาดเชียงราย ด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เมื่อยามได้ความทุกข์ยากความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามความมุ่งมั่นของเหล่ากาขาดจังหวัดเชียงรายที่จะผนึกกำลังร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรค และกำจัดภัยให้แก่สาธารณชน โดยไม่แบ่งแยกชนขั้น เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดทั้งสถานภาพทางสังคมอีกด้วย

     ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นสาธารณกุศลที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะทุนทรัพย์ หรือสิ่งของสำหรับเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่ซื้อบัตรสลากกาชาด และบัตรกาชาดไชโยอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จึงเป็นศรัทธาในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบเคราะห์กรรม รวมทั้งสาธารณภัย และยังรวมไปถึงผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตลอดทั้งเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เรียนดีประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพล กลัดเพชร
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ