จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเดิน กินชิมเที่ยวถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 169 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดเวทีกลางเวียงไนท์บาร์ซ่าพร้อมจัดกิจกรรมเดิน กินชิมเที่ยวถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย Kick Off เปิดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงราย ที่บริเวณเวทีกลางเวียง ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันเชื่อมโยงร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงขอเชิญประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อบใช้ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไปที่บริเวณเวทีกลางเวียง ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจัดกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : [
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ