ประชาชนชุมชนต่างๆใน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 49 ครั้ง

                    เช้าวันนี้ (21 ธันวาคม 2562) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชาชนจาก 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน และจิตอาสา จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

                    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  โดยจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน  23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว / พักตร์ภูมิ ภาพ
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ