โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 91 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           

            โรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อีกครั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้หากเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม

         นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวว่า กาดมั่วคัวละอ่อนภายในโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นการจำลองกาดมั่วเสมือนจริง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าก็จะเสียค่าเช่าร้านร้านละ 1 บาท เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการประหยัดและอดออม และเป็นการนำทักษะการเรียนรู้ การดำรงชีวิตประจำวันในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นอกจากนี้ กาดมั่วครัวละอ่อนยังเป็นกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยนักเรียนจะนำสินค้ามาจำหน่ายตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ