กองกำลังผาเมือง เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 88 ครั้ง

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เน้นย้ำกำลังพลให้เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมดูแลกำลังพลอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

พลตรี ถนัดพล   โกศัยเสวี  ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง ได้เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการร่วมสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่าย, เพิ่มความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, รวมถึงได้มีการเพิ่มความถี่ เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเพ่งเล็งตามเส้นทางภูมิประเทศ และบริเวณช่องทางตามแนวชายแดน ที่ล่อแหลมต่อการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย และมีการจัดตั้งด่านตรวจ / จุดตรวจ จำนวน 87 จุด และเพิ่มเติมการตั้งจุดสกัด จำนวน 36 จุด ในเส้นทางหลบเลี่ยงด่านตรวจ / จุดตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดยจัดตั้งจุดพักรถ, จัดทำป้ายจุดรับแจ้งเหตุ  และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พร้อมกันนี้ กองกำลังผาเมือง ให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการในช่วงฤดูหนาวควบคู่การปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญที่สุด คือ จะต้องมีสุขภาพที่ดี  โดยกองกำลังผาเมือง จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลค่าย หรือเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ชี้แจง อบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจให้กับกำลังพล เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยหนาว และพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ ซึ่งรวมถึง การดูแลการแต่งกายของกำลังพลให้เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก ตลอดจนเน้นย้ำในเรื่องการประกอบอาหารจะต้องถูกหลักอนามัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้กำลังพลได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย อันจะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างร่างกายจากภายใน พร้อมทั้งให้กำลังพลออกกำลังกาย ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ