เริ่มแล้ว งานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย Kick off พร้อมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เริ่ม 22-31 ธ.ค.นี้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 112 ครั้ง

ค่ำวันนี้ (22 ธ.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณลานเวทีกลาง ไนซ์บาร์ซ่าร์ ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน กำหนดเปิดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ นโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมพร้อมกันในรูปแบบถนนคนเดิน ที่สร้างรายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป เป็นถนนแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีกิจกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยจะเริ่มเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธันวาคม นี้ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายในถนนคนเดินจะเน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพร เพียรช่างคิด
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ