จังหวัดลำพูน เตือนประชาชน ต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 72 ครั้ง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และได้มีข้อสั่งการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ค่าฝุ่นละออง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

จากการติดตามค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ณ สถานีวัดคุณภาพอากาศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมาพบว่า วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าเท่ากับ 59 , 65 และ 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการก่อสร้างอาคาร ถนน การซ่อมแซมถนน การประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม ควันจากรถยนต์ในการสัญจรไปมาของประชาชน รวมทั้ง มีการเผาในที่โล่ง เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ จังหวัด จึงได้มีประกาศมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดลำพูน ปี 2562/2563 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศ และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด

จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ด้วยการตรวจเช็คคุณภาพอากาศ PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่น Air4thai หรือติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือจากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สังเกตที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ผู้อยู่ในกลุ่มกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 โดยต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วย ที่สำคัญไม่ควรสวมใส่หน้ากากทุกชนิดในขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและเป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ