จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชูการมีส่วนร่วม และการเป็นผู้นำของคนพิการ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 40 ครั้ง

วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี  2562 ณ อาคารการกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมคนพิการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573

 การจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด  องค์กรคนพิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจัด ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562  ณ     ภายใต้แนวคิด   "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  2563 สู่การปฏิบัติ" 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การแสดงดนตรีโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และวงดนตรีของศูนย์ คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ  และเวทีสร้างแรงบันดาลใจ เธอผู้ไม่แพ้  และการประกวดร้องเพลง นักร้องเสียงทอง  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รวมถึงเวทีเสวนา  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการเป็นผู้นำของคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และ  การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคลหน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   นวัตกรรมด้านคนพิการ   ผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ  และกิจกรรมนันทนาการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ