เรือนจำอำเภอฝาง จู่โจมตรวจค้น เป็นกรณีพิเศษ

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 81 ครั้ง

เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำเป็นกรณีพิเศษฝาง เพื่อป้องกัน ป้องปราม การลักลอบมี โทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามต่างๆภายในเรือนจำ

เช้าวันนี้ 26 ธ.ค. เวลา 06.00 น. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจำ ตำรวจภูธรฝาง ตชด.334 อ.ส.อำเภอฝาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวม 102 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ภายในเรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด,โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ ภายในเรือนจำ และ ทัณฑสถาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจคันทั้งในกรณีปกติ และ กรณีพิเศษโดยการสนธิกำลังกับหน่วยงานภายนอกเข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เรือนจำอำเภอฝางจึงได้ประสานสนธิกำลังกับหน่วยงานภายนอก ทำการจู่โจมตรวจคันกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปรามการลักลอบมีโทรศัพท์มือถือ,ยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามต่างๆ และยังเป็นการป้องกันเหตุร้ายแหกหักหลบหนีของผู้ต้องชัง โดยให้ทำการู่โจมตรวจดันฟื้นที่เป้าหมายอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง ตู้เก็บสัมภาระผู้ต้องขัง ตรวจคันตัวผู้ต้องขัง และทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องชัง โดยผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ