จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดลำพูน”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 1228 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดลำพูน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

                เช้าวันนี้(17 ธันวาคม 2562) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด  ภายใต้งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดลำพูน”  ตามที่ พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และกำหนดพิธีเปิดตัวงาน กิจกรรม(Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 โดยในช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้นให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยจังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

                สำหรับกิจกรรม จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัดลำพูน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจำหน่ายอาหาร และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และบริเวณสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ