จังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชใช้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 44 ครั้ง

จังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อใช้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พุทธศักราช 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดต่างๆ ในจังหวัดแพร่

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ด้วยพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองมาต่อไฟพระฤกษ์ นำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

จังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองแพร่  ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19.09 น. ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยจะมีการอัญเชิญตะเกียงที่ต่อไฟพระฤกษ์ประทานแล้วนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดในเขตเมืองเก่าจังหวัดแพร่จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดศรีชุม, วัดหลวง, วัดพระนอน, วัดพระร่วง, วัดศรีบุญเรือง, วัดพงษ์สุนันท์ และวัดหัวข่วง

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563” ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หรือวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และทุกวัดใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทร. 054 – 625 873

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ