รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนประสบภัยหนาว อำเภอเวียงสา เวียงสาจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562เวลา17.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

 จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงกําลังแรง ปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ทําให้มี สภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับ ความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยได้ดําเนินการสํารวจจํานวนราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบ ความเดือดร้อน ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ 15 อําเภอ จํานวน 105,665  คน

 สําหรับในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 ตําบล 128 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว จํานวน 22,549 คน ส่วนการมอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ มีผู้ที่เข้ารับจำนวน 500 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต็ะไชย/ สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ