ลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ว่าฯสั่งจัดชุดลาดตระเวนและรถกระจายเสียงพบปะประชาชน ปราบเหตุเมาแล้วขับในทุกหมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 189 ครั้ง

วันแรกของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ว่าฯสั่งการทุกอำเภอ จัดรถกระจายเสียงเข้าไปสื่อสารทุกชุมชนช่วงกลางวัน จัดชุดลาดตระเวนป้องปรามเหตุเมาแล้วขับช่วงกลางคืน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน)      สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 27  ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน 5 ครั้ง อำเภอบ้านธิ 2 ครั้ง อำเภอบ้านโฮ่ง 1 ครั้ง และอำเภอลี้ 1 ครั้ง ( อีก 4 อำเภอยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ)  ผู้บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 คน ผู้ประสบอุบัติเหตุอายุน้อยสุด 14 ปี อายุมากที่สุด 63 ปี สาเหตุการเกิดอุบิติเหตุสูงสุดร้อยละ 40 เกิดจากการเมาแล้วขับ ร้อยละ 20 ทัศวิสัยไม่ดี รองลงมาการฝ่าฝืนไฟสัญญาณไฟจราจรตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพรถ สภาพถนน ตามลำดับ ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ เวลา 16.01 – 20.00 น. เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่      

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีจุดตรวจบูรณาการ 12 จุด ด่านชุมชน 483 ด่าน ครอบคลุม 577 หมู่บ้าน จุดตรวจตำรวจ จำนวน 14 จุด ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน   ผลการดำเนินงานในวันแรก เรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม 3,953 ครั้ง พบการกระทำความผิด 698 คดี การกระทำความผิดและการดำเนินคดีสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 236 คดี ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 159 คดี ไม่มีใบขับขี่ 144 คดี ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 78 คดี มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 55 คดี เมาสุรา 18 คดี รองลงมา ได้แก่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ แซงในที่คับขัน ขับรถย้อนศร ตามลำดับ  

แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูนในวันแรกยังไม่เกินค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง และไม่มีผู้เสียชีวิต นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ว่า ให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำกับการดำเนินงานของด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลงพื้นที่ตรวจตราและสั่งการเสริมเติมให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกกะยาม ทั้งยังสั่งการให้จุดชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ลาดตระเวน พบปะประชาชนที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ป้องปราบสาเหตุการเมาแล้วขับ จัดรถกระจายเสียงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กำชับให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในทุกชุมชนช่วงกลางวัน โดยเฉพาะช่วงก่อนหัวค่ำ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง                                         

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ช่วงรณรงค์เข้มข้น 7 วันระวังอันตราย 27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 2563 ตั้งเป้าลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คือ จะต้องเกิดอุบัติเหตุทางถนนน้อยกว่า จำนวน 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 63 คน ผู้เสียชีวิต 3 คน หรือเป็นศูนย์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ