ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งกำชับปฏิบัติการเข้ม ทั้งด่านชุมชน จุดเสี่ยงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 218 ครั้ง

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำชับทุกพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอ เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุหาถนนในช่งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต้องปรับแผนการดำเนินงาน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่โดยในอำเภอที่มีระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม ให้เพิ่มความเข้มข้นใน "ด่านชุมชน" อย่างต่อเนื่อง และให้ฝ่ายปกครอง  ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆร่วมกันดำเนินงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  เน้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นพิเศษ  รวมถึงให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังจุดสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จุดตัดทางรถ  ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต หรือทางลักผ่าน การจอดรถบนไหล่ทางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  รวมทั้งให้จุดตรวจ จุดบริการ  ระวังสอดส่องดูแลผู้ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางตรง
ที่มีระยะทางยาว เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่
     นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาหามาตรการ  ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือที่ชุมนุม  ที่มีคนจำนวนมากโดยให้ปรับปรุงแก้ไขสภาพของถนน และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย  เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลรถตู้ส่วนบุคคล และรถกระบะที่บรรทุกคนท้ายกระบะ  ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย  ด้วยการแนะนำตักเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย และสังเกตอาการของผู้ขับขี่  หากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียให้แนะนำให้หยุดพักก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่  ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถช่าให้เข้มงวดกวดขัน  ไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เช่ารถ  โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิช
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ