7 วันอันตราย ผ่านไป 3 วัน พื้นที่ 3 อำเภอตอนเหนือ ของเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 54 ครั้ง

ช่วง 7 วันอันตราย ผ่านไป 3 วัน พื้นที่ 3 อำเภอตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ (อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ) เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในพื้นที่ อ.ฝาง เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย อ.แม่อาย เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย อ.ไชยปราการ ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะที่ด่านตรวจชุมชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ชรบ. อพปร. และประชาชนจิตอาสา ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อกวดขันวินัยจราจรป้องปรามคนเมา และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ