พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีชวดในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 51 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ส่งท้ายปีกุนต้อนรับปีชวด ณ ที่บริเวณถนนหน้าอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ให้ความเมตตาเป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมนำพระภิกษุสงฆ์–สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 รูป ร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสวดพระพุทธมนต์ และอนุโมทนาออกเดินเท้ารับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี โดยมีายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ หรือ ขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ถือเป็นกิจกรรมประเพณีของชาวพุทธ โดยทางจังหวัดลำปางได้จัดทำกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งจิตเจริญภาวนาแผ่บุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่บ้านเมืองรวมถึงตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีกำลังใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราชใหม่ ด้วยการทำความดีตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้ชีวิตได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล และมีกำลังใจในการที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะทำแต่ความดีอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้มีประชาชนออกมาร่วมทำบุญตักบาตรมากเป็นพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยเพื่อจะหลอมรวมพลังแห่งความดีทั้งหมดให้เป็นมหากุศล ร่วมน้อมเกล้าถวายแด่ทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โดยในโอกาสนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้เมตตาขึ้นธรรมมาสน์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้ข้อคิดและอวยพรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปาง โดยได้ประทานโอวาทแนะแนวทางการปฏิบัติตนอันจะเป็นหนทางที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขตลอดปี 2563 ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า ในการที่คนเราจะประสบกับความสุขได้นั้น จะต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม รู้จักบำเพ็ญชีวิตด้วยปัญญา รู้จักเพียรฆ่ากิเลสพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล รวมทั้งต้องรู้จักที่จะพึ่งพาตนเองไม่สร้างเหตุแห่งความประมาทและปราศจากความเห็นแก่ตัว รู้รักความสามัคคีอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง รู้จักให้อภัยเสียสละ ทำสิ่งใดให้คิดพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้การกระทำนั้นเกิดผลอันเป็นประโยชน์ ทั้งความสุข ความเจริญ แก่ทั้งตนเองและส่วนรวม ซึ่งการดำรงตนให้อยู่ในหลักของศีลธรรมคำสอนดังกล่าว จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ยึดถือกระทำได้ประสบกับความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและพบกับความสุขในชีวิตได้ในที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ