วันที่หกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จ.ลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง และบาดเจ็บ 21 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 209 ครั้ง

วันที่หกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จ.ลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง และบาดเจ็บ 21 คน สาเหตุหลักจากการเมาสุรา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประจำวันที่ 1 มกราคม  2563 (วันที่หกของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บ 21 คน สะสม 6 วัน (วันที่ 27 ธันวาคม  2562 – 1 มกราคม  2563) เกิดอุบัติเหตุรวม 87 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 96 คน และผู้เสียชีวิต 4 ราย

โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (13 ครั้ง) อ.เกาะคา (2 ครั้ง) และ อ.ห้างฉัตร (2 ครั้ง) อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (14 คน) อ.เกาะคา (2 คน) และ อ.ห้างฉัตร (2 คน)

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ การเมาสุรา รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และทัศนวิสัยไม่ดี จากพฤติกรรมเสี่ยง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน  โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้  จังหวัดลำปางมีการตั้งจุดตรวจรวม 13 อำเภอ จำนวน 26 จุด จุดบริการ 142 จุด และด่านชุมชน 174 จุด รวมทั้งสิ้น 342 จุด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ 2,156 คน โดยจากการบังคับใช้กฎหมาย มียานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจจำนวน 9,406 คัน และผู้ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 5,422 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ