สวท.ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพิ่มพื้นที่แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน เสาร์ที่ 11 มกราคม นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 318 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง FM 97 MHz. และ AM 1134 KHz.) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สวท.ลำปาง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้ยกทัพกิจกรรมการแสดง ความสนุกสนานบนเวที พร้อมของขวัญและของรางวัลมากมาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน

วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก สำหรับปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ คือ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกัน

จึงเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงาน พร้อมพกถุงผ้ามาด้วยเพื่อรณรงค์ลดขยะพลาสติก ลดโฟม สำหรับหน่วยงาน ห้างร้าน หรือผู้ที่สนใจร่วมสมทบของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม สามารถติดต่อได้ที่ สวท.ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0 5422 4561

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ