Flash Menu

>
ข่าวบริการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์
กปส.
ดูรายการย้อนหลัง
< รายการ
< ข่าวภาคเหนือ
ผังรายการประจำเดือน
ตั้งค่าเครื่องรับดาวเทียม
THAICOM6 C-BAND

PRD3 CHIANG_MAI

Freq. 04170 H (แนวนอน)
S/R. 02530
แนะนำรายการ
รายการ มองเมืองเหนือ
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 09.00 น.
รายการ ข่าวภาคเหนือ
ออกอากาศ ทุกวัน
เวลา 16.30 - 17.00 น.
รายการ เวทีประชาคม เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ออกอากาศทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
รายการ รอบภูมิภาค
ออกอากาศทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 15.00 - 15.30 น.
Home
About us
Contact us
รายการ คุยกับหมอสวนดอก
ออกอากาศ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
เวลา 15.30 - 16.00 น.
รายการ ชีวิตนี้ยังมีหวัง
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 15.30 - 16.00 น.
รายการ ล้านนามหานคร
ออกอากาศ ทุกวันศุกร์
เวลา 15.35 - 16.00 น.
รายการ แอ่วเหนือม่วนใจ๋ By ซูโม่เป๊ปซี่
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ วันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
เวลา 16.00 - 16.25 น.
next
สทท.เชียงใหม่
๔๙ ถนนประชาสัมพันธ์
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทร. ๐๕๓ ๒๘๓๗๔๒ - ๕
โทรสาร ๐๕๓ ๒๘๓๗๔๒ - ๓
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวรอบเมืองเหนือ