Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004437677
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 / 13:11:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตลาดใหญ่ ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ตามที่เทศบาลตลาดใหญ่ ได้ประกาศสอบราคา ดครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาจำนวน 10 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 กำหนดยื่นวอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555-13 พฤศจิกายน 2555นั้น
ปรากฏว่า ไม่มีผูมายื่นซองเอกสารสอบราคาในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินสอบราคาจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความถุกต้องเรียบร้อย ตามระบียบฯ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีจบประมาณ 2556


ข่าวประกวดราคา จาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 31 รายการ   04/08/2558   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ถนนร่วมจิตถวาย อำเภอเมืองเชียงราย ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ คสล.2 ชั้น  21/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล  28/08/2558   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2558  29/07/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน  03/08/2558   
สำนักงานเทศบาล ต.แม่ทะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำหนองงู  11/08/2558   
อบต.วิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ  06/08/2558   
สำนักงานเทศบาล ต.แม่ทะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ เหมืองเจ้าคำ จำนวน 2 ช่วง  11/08/2558   
อบต.พิชัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  06/08/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  05/08/2558   
โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  06/08/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็ก พร้อมถังเก็บน้ำใส  05/08/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  05/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  07/08/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน  11/08/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph