Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004415166
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 / 13:11:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตลาดใหญ่ ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ตามที่เทศบาลตลาดใหญ่ ได้ประกาศสอบราคา ดครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาจำนวน 10 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 กำหนดยื่นวอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555-13 พฤศจิกายน 2555นั้น
ปรากฏว่า ไม่มีผูมายื่นซองเอกสารสอบราคาในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินสอบราคาจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความถุกต้องเรียบร้อย ตามระบียบฯ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีจบประมาณ 2556


ข่าวประกวดราคา จาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จังหวัดลำพูน สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล  10/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  09/07/2558   
เทศบาลตำบลม่วงน้อย ประกาศสอบราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณข้างลานกีฬา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  09/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประกาศสอบราคาจ้างพื้นที่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  14/07/2558   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตร 51 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง   03/07/2558   
เทศบาลตำบลวังผาง ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   10/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ   14/07/2558   
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  08/07/2558   
ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   08/07/2558   
จังหวัดลำปางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเถิน  10/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงในประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2558  13/07/2558   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ประสงค์สอบราคาจ้างทำกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 7,900 ใบ  20/07/2558   
สำนักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  14/07/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph