Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003368850
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2556 / 14:01:01     โดย : สทท.เชียงใหม่
   จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว
จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ อาคารที่ทำการสถานีอนามัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยจะขายทอดตลาดในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.054-289584, 054-292472


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2557  21/04/2557   
จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง  21/04/2557   
เทศบาลตำบลจอมทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งเหล่า เชื่อมถนนข้างทางรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง  21/04/2557   
เทศบาลตำบลจอมทอง สอบราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล รถ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  21/04/2557   
ศาลแขวงเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาย้ายป้อมยาม  21/04/2557   
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5  21/04/2557   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคาการจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำป่าตัน อุโมงคื และแม่กวง   21/04/2557   
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  21/04/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักขยะ จำนวน 3 โครงการ  21/04/2557   
กรมทางหลวงประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ   21/04/2557   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ VIP ขนาด 2 ชั้น  21/04/2557   
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเตาเผาขยะ  21/04/2557   
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเตาเผาขยะ  21/04/2557   
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   22/04/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   28/04/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph