Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003642353
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2556 / 14:01:01     โดย : สทท.เชียงใหม่
   จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว
จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ อาคารที่ทำการสถานีอนามัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยจะขายทอดตลาดในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.054-289584, 054-292472


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  31/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  08/08/2557   
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ   07/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 80 รายการ   15/08/2557   
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 10 หลัง   05/08/2557   
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   05/08/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  15/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  14/08/2557   
โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน   15/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  21/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  08/08/2557   
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) สอบราคาจ้างเหมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) สอบราคาจ้างเหมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
แขวงการทางเชียงรายที่ 1 จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   07/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   07/08/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph