Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004570474
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2556 / 14:01:01     โดย : สทท.เชียงใหม่
   จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว
จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ อาคารที่ทำการสถานีอนามัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยจะขายทอดตลาดในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.054-289584, 054-292472


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
อบจ.ลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  14/12/2558   
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน  30/11/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทางปลาดุก มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  08/12/2558   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 35 รายการ  01/12/2558   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง   30/11/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  26/11/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  27/11/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  26/11/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  30/11/2558   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ  04/12/2558   
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  20/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  30/11/2558   
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดหาผู้รับจ้างจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสถานที่  27/11/2558   
เทศบาลตำบลแม่พริกประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงชาติ  03/12/2558   
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  30/11/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph