Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004914446
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2556 / 14:01:01     โดย : สทท.เชียงใหม่
   จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว
จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ อาคารที่ทำการสถานีอนามัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยจะขายทอดตลาดในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.054-289584, 054-292472


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้ออาหารชุดแพ็ค (อารหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ครั้งที่ 4  11/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  04/11/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถนักศึกษา จำนวน 1 งาน  31/10/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดฝึกสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด  01/11/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อความเป็นเลิศ จำนวน 4 ชุด  31/10/2559   
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  07/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง  10/11/2559   
องค์การบริหารส่วนหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9  15/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮ่าง-บ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 จำนวน 1 สายทาง   07/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านเมืองงาม-บ้านผาใต้ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2.450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  08/11/2559   
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนนแอสฟัลท์ติก   02/11/2559   
เทศบาลตำบลสันพระเนตร สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ  08/11/2559   
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)   10/11/2559   
สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลและถังเก็บน้ำ   08/11/2559   
สำนักงานพิงคนคร สอบราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์และฝึกสัตว์ทดแทน  31/10/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph