Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004387400
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2556 / 13:05:41     โดย : สวท.เชียงราย
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการคือจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม –หมู่ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเปิดซองในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-717400 ต่อ 102,108 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  03/06/2558   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง รายงานผลการดำเนินงานให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประจำเดือนเมษายน 2558  30/05/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  19/06/2558   
อบต. หนองปลาสะวาย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  08/06/2558   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  29/05/2558   
เทศบาลตำบลเมืองนะ สอบราคาจัดซื้อวัสดุท่อน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ  05/06/2558   
เทศบาลตำบลเมืองนะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ  05/06/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประสงค์จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  02/06/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  02/06/2558   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาตัดลิดกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย 22 เควี. จำนวน 7 แผนงาน   29/05/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  29/05/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน   02/06/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล จำนวน 1 งาน  02/06/2558   
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 รายการ   28/05/2558   
โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง   03/06/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph