Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004665842
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2556 / 13:05:41     โดย : สวท.เชียงราย
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการคือจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม –หมู่ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเปิดซองในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-717400 ต่อ 102,108 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์น้ำพุดนตรี  23/02/2559   
สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเสียงคลื่นที่  23/02/2559   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถึงกรองน้ำ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ   01/03/2559   
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ  23/02/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  23/02/2559   
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  23/02/2559   
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฌาปนสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  23/02/2559   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมโล๊ะเหนือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยาว 170 เมตร จำนวน 1 แห่ง  19/02/2559   
มูลนิธิขาเทียมประกวดราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมด้วยวิธีประกวดราคา  15/02/2559   
ประกาศสอบราคาซื้อ AC Line Surge 120 KA 60 A 3 Phase พร้อมระบบ Ground เคมี และการติดตั้งจำนวน 1 ชุด  19/02/2559   
จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้อง Theatment และห้องน้ำหลังตึก Ward และงานปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16/02/2559   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคาขายพัสดุชำรุด  24/02/2559   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  24/02/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph