Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004517231
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2556 / 13:05:41     โดย : สวท.เชียงราย
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการคือจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม –หมู่ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเปิดซองในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-717400 ต่อ 102,108 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   19/10/2558   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มีความประสงค์จ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  16/10/2558   
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  16/10/2558   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 รายการ   19/10/2558   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด   15/10/2558   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ   20/10/2558   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน   20/10/2558   
เทศบาลตำบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   21/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน  20/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างซิอมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  26/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   26/10/2558   
เทศบาลตำบลบวกค้าง สอบราคาจัดจ้างเหมาอาหารกลางวันให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง  20/10/2558   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารส่วนตำบลแม่สาว ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว จำนวนเด็ก 321 คน  19/10/2558   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ข่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 62 คน  20/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ประกาศสอบจ้างเหมาพาหนะ  20/10/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph