Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004414521
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2556 / 13:05:41     โดย : สวท.เชียงราย
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคา 1 โครงการคือจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม –หมู่ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเปิดซองในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-717400 ต่อ 102,108 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
อำเภอห้างฉัตร ประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาลและศูนย์การเรียนรู้ศาสตราวุธโบราณลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  07/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง  13/07/2558   
สำนักงานเทศบาลเมืองยวมใต้ สอบราคาซื้อถุงขยะพร้อมสกรีนโลโก้  08/07/2558   
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา 2 แห่ง  09/07/2558   
อบต.ป่าโปง จ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ  14/07/2558   
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   08/07/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ   07/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซิล จำนวน 1 โครงการ   07/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ   08/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 5 โครงการ  08/07/2558   
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง   08/07/2558   
โรงพยาบาลดอยหลวง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง   06/07/2558   
โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน   06/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ  03/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  09/07/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph