Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003758579
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 10:31:33     โดย : สวท.เชียงราย
   วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชา ช่างยนต์ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดรับสมัคร วันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 กำหนดการสอบคัดเลือก 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิธีคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และการประเมินการปฏิบัติงาน ประกาสผลการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อยื่นใบ สมัครได้ที่ห้องสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ 11 ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หรือโทร 053 – 7811592 .ในเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สิ้นสุดวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมคลื่นลูกใหม่  12/09/2557   
โรงพยาบาลวังเหนือ สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  15/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง  10/09/2557   
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ  30/09/2557   
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงรายรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 39  08/10/2557   
โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน   09/09/2557   
โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครี่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 รายการ   10/09/2557   
โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเปลี่ยนชุดกำเนิดพลังงานแสงเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ  05/09/2557   
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  12/09/2557   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ   16/09/2557   
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   15/09/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   08/09/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการการ  18/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6ล้อ  11/09/2557   
องค์การบริหารตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  12/09/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph