Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004415269
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 10:31:33     โดย : สวท.เชียงราย
   วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชา ช่างยนต์ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดรับสมัคร วันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 กำหนดการสอบคัดเลือก 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิธีคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และการประเมินการปฏิบัติงาน ประกาสผลการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อยื่นใบ สมัครได้ที่ห้องสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ 11 ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หรือโทร 053 – 7811592 .ในเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สิ้นสุดวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  10/07/2558   
จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอวังเหนือ จำนวน 3 แห่ง  09/07/2558   
จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอวังเหนือ จำนวน ๒ แห่ง  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  14/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   14/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำและเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ   13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพาน คสล. จำนวน 1 โครงการ  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำไม้ยา จำนวน 1 โครงการ   13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทาง จำนวน 1 โครงการ   13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทำราชรถ จำนวน 1 คัน   13/07/2558   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ  07/07/2558   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   13/07/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph