Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004743834
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 10:31:33     โดย : สวท.เชียงราย
   วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชา ช่างยนต์ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดรับสมัคร วันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 กำหนดการสอบคัดเลือก 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิธีคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และการประเมินการปฏิบัติงาน ประกาสผลการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อยื่นใบ สมัครได้ที่ห้องสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ 11 ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หรือโทร 053 – 7811592 .ในเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สิ้นสุดวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลริมปิง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลริมปิง  17/05/2559   
โรงเรียนแม่อานวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาการกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559   10/05/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันแม่สูน  03/06/2559   
สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559   07/05/2559   
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่รวมพลังลดพีคไฟฟ้า ตามมาตรการ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน  20/05/2559   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้า ณ ลานที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  11/05/2559   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้า ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  10/05/2559   
โรงพยาบาลพาน สอบราคาซื้อน้ำยาที่ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 25,000 รายการทดสอบ  18/05/2559   
โรงเรียนสายอักษร กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  14/05/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 295 รายการ  16/05/2559   
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจัดซื้อวัตถุดิบเป็นรายสิ่ง เพื่อประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  13/05/2559   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 คัน  16/05/2559   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  11/05/2559   
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำนวน 15,000 เทสต์   13/05/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  16/05/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph