Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004955201
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จัดเก็บขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด  16/12/2559   
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง  13/12/2559   
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  14/12/2559   
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมนสู่ความยั่งยืน  13/12/2559   
โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู   14/12/2559   
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนงาน  13/12/2559   
เทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด  21/12/2559   
เทศบาลตำบลบ้านสาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม  20/12/2559   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  19/12/2559   
ทศบาลตำบลจุน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ส่งน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปา   21/12/2559   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร   13/12/2559   
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการจ้างเหมาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและคลองส่งน้ำ   08/12/2559   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู   13/12/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประมูลงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเชียงบาน – บ้านน้ำแวน  19/12/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า  21/12/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph