Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004571685
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  01/12/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  30/11/2558   
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน  27/11/2558   
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ   30/11/2558   
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร (รถโม่เพื่อการเกษตร)  30/11/2558   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ จำนวน 1 เครื่อง  18/12/2558   
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้างเหมาจัดงานเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ (๕ ธันวา) ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน   27/11/2558   
เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ  03/12/2558   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อดินธรรมดาและหินคลุก จำนวน 2 รายการ  30/11/2558   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ   30/11/2558   
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ   03/12/2558   
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ  08/12/2558   
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน  30/11/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 46 รายการ  03/12/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   16/12/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph