Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005061634
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย จำนวน 6 โครงการ  06/06/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0012 บ้านแม่ยางโพธิ์ -บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   08/06/2560   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา  30/05/2560   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดงาน "เทิดพระเกียรติ เมืองสามหมอก”  01/06/2560   
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา  05/06/2560   
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัยของสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ จำนวน 1 หลัง  01/06/2560   
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  02/06/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  30/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0004 บ้านอัมพวัน-บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่   06/06/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0043 บ้านใหม่กลาง-บ้านปันเจน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   06/06/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคารอเนกประสงค์   30/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0040 บ้านวังน้ำเย็น-บ้านผาจั๊บ อำเภอลอง จังหวัดแพร่   05/06/2560   
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมระบบประปาภูเขาพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.  29/05/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  26/05/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  02/06/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph