Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004269697
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ  12/03/2558   
เทศบาลตำบลท่าข้ามประสงค์จะสอบราคาจ้างหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์  16/03/2558   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน จำนวน 1 เครื่อง   17/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 งาน   11/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ   09/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ  09/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง  09/03/2558   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  10/03/2558   
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  12/03/2558   
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน  05/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   16/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  17/03/2558   
เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  13/03/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ  11/03/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ   11/03/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph