Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004208816
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  03/02/2558   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักลูกเสือ  03/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง สอบจ้างเหมาก่อสร้าง  02/02/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง  02/02/2558   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ  04/02/2558   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  06/02/2558   
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   05/02/2558   
อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จ้างเหมาก่อสร้าง 1 โครงการ  02/02/2558   
อบต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จ้างเหมาก่อสร้าง 4 โครงการ  02/02/2558   
อบต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จ้างก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ  04/02/2558   
อบต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 6 โครงการ  03/02/2558   
โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ  02/02/2558   
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ  30/01/2558   
โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ  02/02/2558   
โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน – วังทอง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน  30/01/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph