Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005036229
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 ธันวาคม 2556 / 11:31:53     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 143 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-5369-4100 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.doilan.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   31/03/2560   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ  01/04/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิม ฯ  18/04/2560   
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่  14/04/2560   
เทศบาลตำบลแม่ยวม จ้างเหมาก่อสร้าง 1 โครงการ  31/03/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  05/04/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการประชาชน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร  04/04/2560   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ  24/04/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   05/04/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิม ฯ  18/04/2560   
กรมสรรพากรจะทำการขายทอดตลาดที่ดินของ ผู้ค้างภาษีอากร จำนวน 1 แปลง   16/05/2560   
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  07/04/2560   
เทศบาลตำบลแม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ   10/04/2560   
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบำเพ็ญกุศลบูชาคุณครบ 100 ปี ชาตกาล   05/04/2560   
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายโครงเหล็ก  31/03/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph