Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004384867
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2557 / 09:36:44     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 จังหวัดลำปาง จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-284616-18 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง www.oag.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่องช้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ  26/05/2558   
โรงพยาบาลเถิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  03/06/2558   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอฝาง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  29/05/2558   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานที่ดิน จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2558  30/05/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  29/05/2558   
เรือนจำจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  01/06/2558   
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  29/05/2558   
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างขุดลอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ  12/06/2558   
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ  03/06/2558   
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมางาน จำนวน 5 โครงการ   04/06/2558   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   08/06/2558   
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  02/06/2558   
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   02/06/2558   
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  03/06/2558   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโอพีดี จำนวน 1 งาน  04/06/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph