Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003741364
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2557 / 09:36:44     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 จังหวัดลำปาง จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-284616-18 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง www.oag.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  05/09/2557   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาร  31/08/2557   
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียน  12/09/2557   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร จำนวน 1 โครงการ  05/09/2557   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ   05/09/2557   
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ  08/09/2557   
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 143 รายการ  03/09/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 ศูนย์  01/09/2557   
สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่  29/08/2557   
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ  03/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นวัดบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒  04/09/2557   
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  04/09/2557   
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังเดิม)   05/09/2557   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางจำหน่ายพัสดุ  28/08/2557   
เทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง  08/09/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph