Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005075074
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 / 15:36:29     โดย : สวท.แพร่
   โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และภาคบุคลากรประจำการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ โทร. 062–310-3132 หรือ อบจ.แพร่ โทร. 081–980-2202 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู มีความประสงค์จะประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมสระว่ายน้ำมาตรฐาน  04/07/2560   
ศาลจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดลำพูน จำนวน 5 รายการ  04/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง  05/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  06/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  06/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 3 โครงการ  06/07/2560   
โรงพยาบาลดอยหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  04/07/2560   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  05/07/2560   
จังหวัดแพร่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศเก่าที่เสื่อมสภาพ  01/07/2560   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน  12/07/2560   
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ และขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  14/07/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  14/07/2560   
วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปี 2560  03/07/2560   
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนพร้อมห้องเก็บพัสดุ  06/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  04/07/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph