Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005127259
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2560 / 15:01:00     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศสอบราคาดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศสอบราคาดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ หมูที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 งบประมาณ 1,200,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 053-329251-2 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
สิ้นสุดวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสรื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ  31/10/2560   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  20/10/2560   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา  10/11/2560   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)  27/10/2560   
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน  20/10/2560   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  27/10/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม รับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560  30/11/2560   
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เชิญประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560  27/10/2560   
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีจิตอาสาศรัทธา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559   29/10/2560   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา   27/10/2560   
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2561   27/10/2560   
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  19/10/2560   
สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดต้นไม้สักที่ตัดโค่น จำนวน 11 ต้น  19/10/2560   
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  26/02/2561   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่เชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560  21/10/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph